Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres Header

Navigácia

  Profil spoločnosti
  Vzdelávacie aktivity
  Výberové konania
  Poradenské služby
  Projekty Európskej únie
  Organizácia podujatí a iné činnosti
  Partneri
  Kontakt

 

Dupres - Profil spoločnosti

Spoločnosť Dupres s.r.o. bola založená v roku 1996 ako vzdelávacie centrum, zamerané na poskytovanie rekvalifikačných kurzov, školení a poradenstva v oblasti vzdelávania. Portfólium služieb i zameranie vzdelávania boli postupne, v snahe uspokojiť požiadavky trhu práce, rozširované a dopĺňané. Pribudli ďalšie školené špecializácie, druhy i formy vzdelávania pre širokú skupinu adresátov – absolventi škôl, ktorí si hľadajú zamestnanie, nezamestnaní, ktorí sa potrebujú rekvalifikovať, či manažéri na všetkých úrovniach riadenia firiem. Spoločnosť Dupres s.r.o. dnes dokáže zabezpečiť vzdelávacie aktivity v najrôznejších oblastiach – od zo zákona povinných školení, ako napríklad bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana, cez rekvalifikačné školenia v oblasti strojárskej a elektrotechnickej produkcie až po kurzy certifikácie ECDL, pričom všetky druhy a formy vzdelávania sú akreditované Ministerstvom školstva SR a realizujú sa pod vedením kvalifikovaných a skúsených lektorov.

V súčasnosti patrí Dupres s.r.o. k najvýznamnejším vzdelávacím centrám na Slovensku s neustále sa rozširujúcou ponukou, ktorá sa prispôsobuje potrebám praxe a klientov. Spoločnosť má taktiež bohaté skúsenosti v oblasti tvorby a implementácie projektov spolufinancovaných z finančných prostriedkov EÚ, či už v rámci predvstupovej pomoci PHARE alebo zo Štrukturálnych fondov EÚ. Okrem spracovania a implementácie projektov poskytuje tiež odborné školenia a poradenstvo pre záujemcov o čerpanie finančného príspevku z eurofondov. K významným aktivitám firmy patria aj služby v rámci výberových konaní pracovníkov podľa požadovaných kritérií, poradenstvo pri výbere štúdia, povolania i pre začínajúcich podnikateľov, ako aj organizácia odborných konferencií a seminárov.

Od roku 1998 sa firma začala zaoberať činnosťou v oblasti informačných technológií s orientáciou na trhy v nemecky hovoriacich krajinách, hlavne v Nemecku. Oddelenie IT sa však v dôsledku svojho rastu a intenzívneho rozvoja obchodu so zahraničnými partnermi z pôvodnej štruktúry Dupres s.r.o. odčlenilo a vytvorilo novú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na tieto aktivity.

Služby spoločnosti Dupres s.r.o. využili už mnohé firmy a organizácie, ktoré potrebovali preškoliť svojich zamestnancov alebo hľadali nových pracovníkov. Jej hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby v súlade s potrebami a možnosťami zákazníkov.

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.