Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE HU
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres Group

Dupres Group

Dupres Group tvoria spoločnosti: Dupres Consulting s. r. o., zaoberajúca sa IT consultingom, vývojom informačných technológií a oblasťou konštrukcie, Dupres s. r. o., zameraná na organizáciu školení a vzdelávacích aktivít, DCA Engineering s. r. o., zaoberajúca sa konštrukčnými prácami v oblasti leteckého a automobilového priemyslu, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o., poskytujúci vysokoškolské vzdelávanie, e-learnmedia, s. r. o., zaoberajúca sa e-learningovými riešeniami v oblasti elektronického vzdelávania, a nezisková organizácia Erves n. o.

 Viac 

Novinka: Univerzita tretieho veku DTI - ponuka vzdelávacích programov 2014/2015  Dostupné iba v slovenskom jazyku

26.02.2014

Pozývame všetkých seniorov a záujemcov nad 50 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním na Univerzitu tretieho veku Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Nulla aetas ad discendum sera (Na učenie nie je nikto starý)

V akademickom roku 2014/2015 ponúkame vzdelávanie v štyroch programoch:

 1. Informačno-komunikačné technológie v živote seniora
  Poslucháči sa naučia pracovať na počítači a používať internet, prípadne si prehĺbia a rozvinú zručnosti v tejto oblasti. Zároveň sa dozvedia ako používať novodobé informačno-komunikačné prostriedky a počas praktických cvičení si precvičia prácu v textových a tabuľkových editoroch.

   
 2. Záhradníctvo
  Študenti vzdelávacieho programu Záhradníctvo sa zoznámia so zásadami úspešného záhradníctva a získajú zaujímavé poznatky a praktické rady z oblasti sadovníckej dendrológie a ovocinárstva. Takisto sa zorietnujú v spektre parametrov životného prostredia.

   
 3. Finančné a právne minimum
  Poslucháči získajú základné manažérske zručnosti v oblasti rodinných a osobných financií. Zároveň absolvujú psychologický tréning a tréning „mäkkých“ zručností (soft skills) a zorientujú sa v oblasti finančného práva.

   
 4. Angličtina rýchlo a ľahko
  Študenti si osvoja základné komunikačné zručnosti v najpoužívanejšom jazyku na svete a jednoduchým a zábavným spôsobom sa naučia používať angličtinu. Vďaka získaným schopnostiam sa „nestratia“ v zahraničí a budú môcť napríkald preskúšať svoje deti či vnúčatá.

Miesto: Dubnický technologický inštitút, Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom

Termín: dátum otvorenia 10.9.2014 o 14.00 h

Vzdelávacie programy trvajú dva až šesť semestrov. Úspešní absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Základné informácie o programoch a možnostiach prihlasovania: www.dti.sk/utvdti.

Kontakt
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
manažérka DTI pre celoživotné vzdelávanie
Tel.: 0917 849 428
E-mail:
zeravikova@dti.sk
Web: www.dti.sk/utvdti

 

 Späť 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.