Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Bc. študijné programy
  Mgr. študijné programy
  Rigorózne konanie
  Odborný profil absolventa
  Tézy na štátne skúšky 2014/2015
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Základné informácie

Základná charakteristika magisterských študijných programov

UČITEĽSTVO TECHNICKÝCH PREDMETOV

           
Názov študijného programu: učiteľstvo technických predmetov  
Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy  
Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý  
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma štúdia - 2 roky, externá forma štúdia 2,5 roka  
Udelený titul: magister (Mgr.)  

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky technických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

 

UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

           
Názov študijného programu: učiteľstvo ekonomických predmetov  
Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy  
Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý  
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma štúdia - 2 roky, externá forma štúdia 2,5 roka  
Udelený titul: magister (Mgr.)  

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.