Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Podmienky prijatia

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom otvára a uchádzačom o štúdium ponúka bakalárske štúdium v týchto študijných programoch:

1. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY

Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných  predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: denná aj externá forma 3 roky
 

2. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH

Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných  predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
 

3. ELEKTRONIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Študijný odbor: 5.2.13 elektronika
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 

4. MANAŽMENT

Študijný odbor: 3.3.15 manažment
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
 

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
   

 PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA (stiahni tu),
  • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

 
Učiteľstvo praktickej prípravy
Riadny termín:   do 31. 03. 2016
Náhradný termín:   do 30. 06. 2016
     
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Riadny termín:   do 31. 03. 2016
Náhradný termín:   do 30. 06. 2016
     
Elektronika dopravných prostriedkov
Riadny termín:   do 31. 03. 2016
Náhradný termín:   do 30. 06. 2016
     
Manažment    
Riadny termín:    do 31. 03. 2016
Náhradný termín:    do 30. 06. 2016
     

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Učiteľstvo praktickej prípravy

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:    262,- eur               
Externá forma:   305,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku 


Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:    262,- eur   
Externá forma:  305,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku 


Elektronika dopravných prostriedkov

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:   305,- eur                                     
Externá forma: 367,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
 

Manažment

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016:
Denná forma:  367,- eur                                
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

INFORMÁCIE

Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
     
Tel.:       +421 42 44 24 123
Mobil:    +421 918 897 953
Email:     studijne@dti.sk 
Web:      www.dti.sk
   

 

 

 

 

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.