Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Hlavní predstavitelia a akademická samospráva
  Katedry
  Výberové konania
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Orgány akademickej samosprávy

Organizačná štruktúra Dubnického technologického inštitútu
v Dubnici nad Váhom

doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., predseda správnej rady

doc. Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., riaditeľka DTI a členka správnej rady

RNDr. Karol Korintuš, PhD. prorektor pre vzdelávanie a marketing

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., prorektor pre vedu a výskum, poverený vykonávaním funkcie rektora

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., prorektor pre kvalitu a rozvoj, poverený funkciou vedúceho katedry didaktiky odborných predmetov

Ing. Ján Gramata, člen správnej rady 

Ing. Karol Hübsch, člen správnej rady 

Ing. Peter Jakúbek, PhD., kvestor, člen správnej rady

Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry didaktiky odborných predmetov

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., vedúci katedry ekonomických predmetov

Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, PhD. MBA,  vedúca katedry maanžmentu

PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., vedúca katedry školskej pedagogiky a psychológie

Mgr. Igor Marks, PhD., zástupca vedúcej katedry školskej pedagogiky a psychológie

doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., vedúci katedry školskej didaktiky

 

Akademický senát

 

prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc.,MBA predseda akademického senátu                             

doc. Ing. Martin Lorko, CSc., podpredseda akademického senátu zamestnaneckej časti akademickej obce  

Ing. Ján Hargaš, PhD.                                                                    

Mgr. František Stanček, PhD.                                                                                      

PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

Mgr. Monika Dohnanská

Mgr. Mária Doričková

Bc. Mária Vachová

Bc. Bibiana Olášová

Bc. Eva Šerá

Lenka Kudlejová

Patrik Králik

Katarína Pagáčová, podpredsedníčka akademického senátu študentskej časti akademickej obce

 

Vedecká rada

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., predseda

doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA

doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., MBA

prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA

RNDr. Karol Korintuš, PhD.

Ing. Peter Jakúbek, PhD.

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD.

doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD.

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

doc. PhDr. Jarmila Novotná, PhD.

doc. Ing. Martin Lorko, CSc.

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.

doc. PhDr. Miroslav Frankovský, PhD.

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.

prof. Dr. Stanislav Juszczyk, PhD.

Ing. Pavol Bagin

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.