Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Bc. študijné programy
  Mgr. študijné programy
  Rigorózne konanie
  Odborný profil absolventa
  Tézy na štátne skúšky 2014/2015
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - bakalárske a magisterské štúdium

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015
študijný program UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY - UPP (Bc.)

Odborová špecializácia a didaktika odborného výcviku

POZNÁMKA: Študenti sa pripravujú z literatúry, ktorá bola odporúčaná k predmetom študijného programu tvoriacich obsah téz štátnych záverečných skúšok.


TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015
študijný program UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH - UPPEP (Bc.)

POZNÁMKA: Študenti sa pripravujú z literatúry, ktorá bola odporúčaná k predmetom študijného programu tvoriacich obsah téz štátnych záverečných skúšok.


TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015
študijný program MANAŽMENT - MAN (Bc.)

POZNÁMKA: Študenti sa pripravujú z literatúry, ktorá bola odporúčaná k predmetom študijného programu tvoriacich obsah téz štátnych záverečných skúšok.


 

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015
študijný program ELEKTRONIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV - EDP (Bc.)

POZNÁMKA: Študenti sa pripravujú z literatúry, ktorá bola odporúčaná k predmetom študijného programu tvoriacich obsah téz štátnych záverečných skúšok.


MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015
študijný program UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV - UEP (Mgr.)

POZNÁMKA: Študenti sa pripravujú z literatúry, ktorá bola odporúčaná k predmetom študijného programu tvoriacich obsah téz štátnych záverečných skúšok.


TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015
študijný program UČITEĽSTVO TECHNICKÝCH PREDMETOV - UTP (Mgr.)

POZNÁMKA: Študenti sa pripravujú z literatúry, ktorá bola odporúčaná k predmetom študijného programu tvoriacich obsah téz štátnych záverečných skúšok.

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.