Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecký časopis
  ŠVOČ
  Vedecké konferencie a semináre
  Dokumenty a formuláre
  Spolupráca s vysokými školami
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Acta Technologica Dubnicae

ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vydáva vedecký časopis Acta Technologica Dubnicae ako vedecké periodikum registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Vedecký časopis je zameraný na pedagogické, psychologické a technologické aspekty vzdelávania. Uverejňuje pôvodné vedecké práce charakteru vedeckej štúdie, odborného článku a recenzie  z predmetnej skupiny problematík v anglickom jazyku.  Všetky príspevky sú anonymne recenzované dvoma posudzovateľmi. Časopis vydáva vysoká škola s periodicitou dvakrát ročne.

Redakcia časopisu prijíma príspevky od autorov priebežne. Svoje príspevky v jednotlivých kategóriách  môžu autori zaslať elektronicky na e-mailovú adresu atd@dti.sk a súčasne je potrebné zaslať vytlačený príspevok spolu s vytlačeným a podpísaným vyhlásením autora na adresu redakcie: Redakcia ATD, k rukám výkonného redaktora, Dubnický technologický inštitút, Sládkovičova 533/20, 018 41  Dubnica nad Váhom.

     
ATD 1-2011   Acta Technologica Dubnicae 2
Acta Technologica Dubnicae 1/2011   Acta Technologica Dubnicae 2/2011
ISSN 1338-3965   ISSN 1338-3965
EV 4309/11   EV 4309/11

 

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV - na stiahnutie

VYHLÁSENIE AUTORA - na stiahnutie

 

Vydania vedeckého časopisu DTI (roky 2011, 2012, 2013, 2014)

Acta technologica Dubnicae - volume 1, 2011, issue 1 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 1, 2011, issue 2 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 2, 2012, issue 1 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 2, 2012, issue 2 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 3, 2013, issue 1 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 3, 2013, issue 2 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 4, 2014, issue 1 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 4, 2014, issue 2 (download)

Acta technologica Dubnicae - volume 5, 2015, issue 2 (download)

 

ABSTRAKTY článkov publikovaných v Acta Technologica Dubnicae

ABSTRAKTY článkov ATD volume 1, 2011, issue 1 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 1, 2011, issue 2 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 2, 2012, issue 1 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 2, 2012, issue 2 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 3, 2013, issue 1 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 3, 2013, issue 2 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 4, 2014, issue 1 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 4, 2014, issue 2 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 5, 2015, issue 2 - download

ABSTRAKTY článkov ATD volume 5, 2015, issue 3 - download

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.