Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Vnútorné predpisy školy
  Dokumenty - pedagogická prax
  Iné dokumenty a formuláre
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Vnútorné predpisy školy

Vnútorné predpisy školy

Štatút Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Dodatok č. 1 k Štatútu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Dodatok č. 2 k Štatútu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Dodatok č. 3 k Štatútu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Študijný poriadok Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (platný od 1.9.2014)

Štipendijný poriadok Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Disciplinárny poriadok Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Pracovný poriadok Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Rokovací poriadok vedeckej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Rokovací poriadok akademického senátu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Zásady volieb do akademického senátu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Smernica č. R-1/2011 o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti pedagogických zamestnancov

Smernica č. R-2/2011 Zásady vybavovania sťažností

Smernice č.R-3/2011_Pravidlá na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja  zručností na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom

Smernica č. R-1/2012 - Zásady bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov

Smernica č. R-2/2012 - Zásady edičnej činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Smernica č.R-3/2012 - Zápis študijných predmetov a výsledkov kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu študenta na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom

Smernica č. R-1/2014 - Pravidlá spracovania záverečných a rigoróznych prác

Smernica č. R-3/2013 - Zásady bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom

Smernica č. R-4/2013 - Pravidlá na schvaľovanie školiteľov v doktorandskom študijnom programe

Smernica č. SR-1/2014 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2014/2015

Smernica č. R-2/2015 - Kritériá pre priznanie motivačného štipendia pre študentov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom v akademickom roku 2015/2016

 

Pokyny rektora

Pokyn rektora č. 1_2008 - Podmienky prijatia na štúdium v a. r. 2008/2009

Pokyn rektora č. 2_2008  - Výber a zadanie tém bakalárskych prác pre a. r. 2008/2009 

Pokyn rektora č. 3_2008 - Pedagogická prax pre študentov 3. ročníka v a. r. 2008/2009

Pokyn rektora č. 4_2008 - Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o uznanie skúšky

 

Pokyn rektora č. 1_2009 - ŠVOČ – 1. ročník

Pokyn rektora č. 2_2009 - Výber a zadanie tém bakalárskych prác pre a. r. 2009/2010

Pokyn rektora č. 3_2009 - Podmienky prijatia na štúdium v a. r. 2009/2010

Pokyn rektora č. 4_2009 - Štátne skúšky v a. r. 2008/2009

Pokyn rektora č. 5_2009 - Pedagogická prax pre študentov 3. ročníka v a. r. 2009/2010

Pokyn rektora č. 6_2009 - Archivácia a sprístupňovanie obhájených bakalárskych prác

 

Pokyn rektora č. 1_2010 - ŠVOČ – 2. ročník

Pokyn rektora č. 2_2010 - Výber a zadanie tém bakalárskych prác pre a. r. 2010/2011

Pokyn rektora č. 3_2010 - Podmienky prijatia na štúdium v a. r. 2010/2011

Pokyn rektora č. 4_2010 - Štátne skúšky v a. r. 2009/2010

Pokyn rektora č. 5_2010 - Pedagogická prax pre študentov 3. ročníka v a. r. 2010/2011

Pokyn rektora č. 6_2010 - Metodický pokyn k vypracovaniu seminárnych prác na DTI

 

Pokyn rektora č. 1_2011 - Hodnotenie študijných výsledkov študentov DTI

Pokyn rektora č. 2_2011 - Výber a zadanie tém bakalárskych prác pre a. r. 2011/2012

Pokyn rektora č. 3_2011 - ŠVOČ - 3. ročník

Pokyn rektora č. 4_2011 - Štátne skúšky v a. r. 2010/2011

Pokyn rektora č. 5_2011 - Podmienky prijatia na štúdium v a. r. 2011/2012

Pokyn rektora č. 6_2011 - Pedagogická prax študentov 3. ročníka

 

Pokyn rektora č.1_2012 - ŠVOČ - 4. ročník

Pokyn rektora č.2_2012 - Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2012/2013

 

Pokyn rektora č.1_2013 - ŠVOČ - 5. ročník

Pokyn rektora č.2_2013 - Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2013/2014

Pokyn rektora č.1_2014 - ŠVOČ - 6. ročník

Pokyn rektora č.2_2014 - Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2014/2015

 

Pokyn rektora č.1_2015 - Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2015/2016

Pokyn rektora č.2_2015 - ŠVOČ 7. ročník

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.