Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Harmonogram štúdia
  Akademický rok 2015/2016
  Fond na podporu vzdelávania
  Konzultačné hodiny
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - zimný semester, letný semester

Harmonogram štúdia na akademický rok 2015/2016

 

Z I M N Ý   S E M E S T E R  
Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 9.10.2015
Zápisy študentov 02.09.2015 - 10.10.2015
Výučba zimného semestra    02.09.2015 - 13.12.2015
Pedagogická prax - Bc./Mgr. štúdium (učiteľské št. programy)

október - november 2015

 Skúškové obdobie zimného semestra 14.12.2015 - 24.01.2016
 Štátne skúšky - náhradný, opravný termín 28.10.2015 - 29.10.2015
 Rigorózne skúšky december 2015, jún 2016

 

L E T N Ý   S E M E S T E R

Výučba letného semestra 29.01.2016 - 14.05.2016
Výučba - 3. ročník bakalárskeho štúdia

25.01.2016 - 31.03.2016

               - 2. ročník magisterského štúdia
Pedagogická prax 2 (bakalárske štúdium - učiteľské ŠP) február - apríl 2016
Súvislá pedagogická prax (magisterské štúdium) február - marec 2016

 

 

Skúškové obdobie letného semestra

01.04.2016 - 14.04.2016

(3. ročník Bc., 2. ročník Mgr.)


15.05.2016 - 29.06.2016

(ostatné ročníky)

Termín odovzdania bakalárskych prác do 15.04.2016
Termín odovzdania diplomových prác do 22.04.2016
Štátne skúšky - riadny termín (bakalárske štúdium) jún 2016
Štátne skúšky - riadny termín (magisterké štúdium) jún 2016
Administratívna kontrola štúdia 29.06.2016 - 10.07.2016
Promócie  júl 2016
 
 
 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.