Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  Základné informácie
  Information in English
  Rámcový program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Dokumenty na stiahnutie
  Praktické rady pre účastníkov
  Kontakty
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Základné informácie o konferencii DTI 2015

 

VI. medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný
workshop Dnešné Trendy Inovácií 2015

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Vás pozýva na VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a medzinárodného workshopu Dnešné Trendy Inovácií 2015.

Termín konania konferencie: 21.-22.5.2015

Spoluorganizátori konferencie:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Lomza State University of Applied Sciences)
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Miesto konania konferencie:
Hotel STOK
ul. Jawornik 52A
43-460 WISŁA
Poľsko
www.hotelstok.pl
GPS: N 49° 39' 31'' 50''' E 18° 49' 35'' 93'''

Vedeckí garanti konferencie:
prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
dr inż. Ryszard Szczebiot, Lomza State University of Applied Sciences
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Záštita nad konferenciou
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., rektor DTI
Ing. Daniel Lajčin, PhD., generálny riaditeľ Dupres Group
Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., riaditeľka DTI

Odborní, odborno-mediálni a mediálni partneri konferencie
e-learnmedia, s. r. o., Dupres Consulting s. r. o., Dupres s. r. o.,
Garmin, B&M InterNets spol. s r.o., PC Revue, INFOWARE, T.Smaragd, Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz

Cieľ konferencie: Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop – Dnešné Trendy Inovácií 2015 – bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti doma a v zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem.

Cieľové skupiny: odborníci z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania – predstavitelia vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním, odborníci z praxe z oblasti e-learningu a informačných technológií

Tematické zameranie konferencie:

- Nevyhnutnosť zmien v (odbornom) vzdelávaní v súčasnosti
- Moderné 3D vzdelávacie materiály a učebné pomôcky, vizualizácie
- Moderné elektronické a interaktívne vzdelávacie materiály a učebné pomôcky
- Interaktívne senzorické moduly, virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku
- Vzdelávanie s modernými IT = IT systémy, Internetové školy, on-line kurzy
- Prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií
- Mobilná komunikácia a informačné technológie orientované pre automotive
- Odborné vzdelávanie handicapovaných ľudí

Rokovací jazyk: anglický, slovenský, český, poľský

Výstupy konferencie: recenzovaná vedecká publikácia príspevkov v anglickom jazyku (tlačená forma) a recenzovaná vedecká publikácia príspevkov v iných ako anglickom jazyku (elektronická forma)

Informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii a medzinárodnom workshope Dnešné Trendy Inovácií 2015 budú priebežne pridávané na webovú stránku.

Spoluorganizátori konferencie

         
   
         

Hlavní partneri konferencie

         
 
 

 

Odborní, odborno-mediálni a mediálni partneri konferencie

         
  logo_BMI_Brno  
   
 
   

logo_t.smaragd

 

 

 
 
 
logo_INFOWARE
         
logo_education
 
Dubnické no
viny
 

 

 

 

    

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.