Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Akademická knižnica DTI
  Učebnica pre vodičov
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Akademická knižnica

Akademická knižnica DTI v Dubnici nad Váhom

Akademická knžinica - KNIŽNICA Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom - je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na DTI. Zabezpečuje knižnično-informačné činnosti, bibliograficky registruje publikačnú činnosť učiteľov, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom DTI ako aj odbornej verejnosti. Knižnica využíva moderný knižnično-informačný systém DAWINCI. Súčasťou knižnice je aj študovňa. 
 

ON-LINE katalóg Knižnice DTI v Dubnici nad Váhom umožňuje vyhľadávanie v databáze Knižnice DTI podľa autora, názvu, roku vydania resp. kľúčového slova.

ON-LINE KATALÓG - TU - (link pre externé prostredie)

ON-LINE KATALÓG - TU - (link pre interné prostredie DTI)

Evidencia publikačnej činnosti

Akademická knižnica je pracoviskom bibliografickej registrácie publikácií vysokoškolských učiteľov DTI v zmysle §8 ods. 2, písm. c) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, v zmysle §21 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle rezortnej smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

Stručná charakteristika vybraných základných typov dokumentov a ich častí pre potreby registrácie a vykazovania publikačnej činnosti (stručný manuál)

Možnosti publikovania vo WoS, SCOPUS, CCC (materiál na stiahnutie)

knižnica DTI1
           
         
Adresa
Akademická knižnica DTI v Dubnici nad Váhom

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41  Dubnica nad Váhom 

Kontakt
Vedúca knižnice:
Mgr. Marcela Kopincová
Tel.: +421 917 351 364
 
E-mail
: kopincova@dti.sk

Otváracie hodiny 
pondelok - piatok: 12.00 - 15.00 hod.

 

 
Knižnica DTI
   

Upozornenie: V akademickom roku 2013/2014 poskytuje knižnica prezenčné výpožičné služby.

   

Štatút Knižnice DTI v Dubnici nad Váhom - tu

Knižničný poriadok Knižnice DTI v Dubnici nad Váhom - tu

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.