Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Základné informácie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Výbory a partneri sympózia
  Kontakty
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Základné informácie o sympóziu

       

 

 

XII. medzinárodné vedecké sympózium

XII. sympózium História vzdelávania dospelých v strednej Európe (Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa)

Ekonomika-peniaze-etika-politika-vzdelávanie dospelých: zodpovednosť Európy

Podujatie nadväzuje na XI. medzinárodné vedecké sympózium História vzdelávania dospelých v strednej Európe (Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa) - Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania, ktoré sa konalo v septembri 2012 v Trenčianskych Tepliciach.

Organizátori:
Filozofická fakulta Debrecinskej univerzity, Katedra vied o výchove a andragogiky, Spoločnosť pre rozvoj vzdelávania dospelých, Debrecín (FFE)
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI)

Termín konania: 1. – 4. október 2014

Miesto konania: Debrecínska univerzita (hlavná budova), Námestie Egyetem tér 1. (Nagyerdő)

Vedecký garant: prof. Dr. Sári Mihály, FFE

Gestor za Slovensko: doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., DTI

Výstupy: recenzovaná publikácia odborných príspevkov

Termín na zaslanie návratky s abstraktom príspevku: 22. júl 2014 (termín bol posunutý!)

Rokovacie jazyky: nemecký, anglický (prijaté môžu byť aj štúdie vo francúzskom, španielskom a talianskom jazyku)

Spolupracujúce inštitúcie:
Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, Bonn
University of Maribor
Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Informácie o medzinárodnom vedeckom sympóziu budeme na webovej stránke sympózia postupne dopĺňať.


 
           
 
 
       
 

 
       
 
       
   
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.