Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Celoživotné vzdelávanie
  Detská univerzita
  Univerzita tretieho veku
  Doplňujúce pedagogické štúdium
  Atestácie
  Kontinuálne vzdelávanie
  MBA
  Jazykové vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Ďalšie vzdelávanie

Poslaním Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom je okrem poskytovania vysokoškolského vzdelávania v akreditovanch študijných programoch, aj poskytovanie ďalšieho vzdelávania.

Ďalšie vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie upravuje Zákon 568/2009 Z. z. z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pojem celoživotné vzdelávanie bol definovaný ako cielená nepretržitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie.

Pojem celoživotné vzdelávanie zastrešuje všetky systémy vzdelávania - formálne, neformálne, informálne a všetky stupne vzdelávania - predškolské vzdelávanie, vzdelávanie na základnej škole, strednej škole a vysokej škole a ďalšie vzdelávanie (pre viac informácií klikni tu).

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.