Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Celoživotné vzdelávanie
  Detská univerzita
  Univerzita tretieho veku
  Doplňujúce pedagogické štúdium
  Atestácie
  Kontinuálne vzdelávanie
  MBA
  Jazykové vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Univerzita tretieho veku - charakteristika


UNIVERZITA TRETIEHO VEKU DUBNICKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INŠTITÚTU V DUBNICI NAD VÁHOM

DTI v rámci Univerzity tretieho veku DTI pre Vás pripravil v akademickom roku 2015/2016 tieto študijné programy:

1. INTERNET  NÁŠ PRIATEĽ A POMOCNÍK (AHOJ, DETI  A VNÚČATÁ - UŽ VÁM ROZUMIEM)

Program je zameraný na prácu s počítačom a na využitie komunikačných možností, ktoré počítačová technológia v súčasnosti poskytuje. Cieľom programu je priblížiť poslucháčovi počítačovú techniku, prehĺbiť jeho vedomosti a pomôcť využiť celý komplex výhod novodobých informačno-komunikačných ponúk. Zámerom programu je zmenšiť bariéry medzi staršou generáciou a súčasným technologickým trendom. Program je významne prepojený s praktickými cvičeniami a aplikáciou teoretických vedomostí do praxe. Zážitková forma práce s informáciami ponúka aj aktivizačné prístupy podnecujúce vizualizačné schopnosti mozgu, asociačné a logické myslenie, predstavivosť a tvorivosť. Počítačové hry už nie sú pochybnou zábavou tínedžerov, ale môžu kriticky reflektovať súčasný stav spoločnosti.

 

2.  PSYCHOLÓGIA PRE VŠEDNÝ DEŇ

Cyklus prednášok ponúkajúci vybrané poznatky z psychológie a jej aplikácií z rozmanitých oblastí pre zvládanie nárokov bežného dňa v živote človeka. Jednotlivé prednášky predstavujú psychológiu ako moderné vednú disciplínu, ktorá môže osloviť každého človeka.
Psychológia šťastia v seniorskom veku.
Ako sa vlastne ľudia učia?
Možnosti podpory vývoja detí.
Psychologická problematika závislostí.
Depresie a úzkosti v živote človeka.
Asertívne zručnosti v medziľudských vzťahoch seniorov.
Lož v medziľudských vzťahoch.
Psychológia spotrebného správania.
Poruchy príjmu potravy.

 

3. DUBNICA NIELEN NAŠEJ MLADOSTI (PRÍBEHY ZO ŽIVOTA)

Každý z nás má príbeh svoj a svojej rodiny, v ktorom sa odrážajú dejiny nášho mesta. Výstupom našich seminárov bude súborné vydanie dejín Dubnice očami pamätníkov.

 

4. ANGLIČTINA RÝCHLO A ĽAHKO

Zámerom vzdelávacieho programu Angličtina rýchlo a ľahko je osvojiť si základné komunikačné zručnosti v najpoužívanejšom svetovom jazyku. Účastníci programu sa jednoduchým a zábavným spôsobom naučia používať angličtinu. Program je doplnený o praktické konverzačné cvičenia, ktoré sú zamerané na praktické situácie. Cieľom je zmenšiť bariéru medzi staršou generáciou a cudzím jazykom, ktorým hovorí čím ďalej tým viac ľudí na svete.

 

5. ZÁHRADNÍCTVO

Program je zameraný na oblasť záhradníctva, ovocinárstva a sadovníckej dendrológie. Zámerom programu je v chronologicky usporiadaných celkoch zoznámiť poslucháčov zo zásadami úspešného záhradníctva a poskytnúť tak súbor nielen teoretických poznatkov ale predovšetkým prakticky využiteľných rád. Program obohacujú ekologicky zamerané prednášky, ktoré úzko súvisia s hlavnou témou programu a orientujú poslucháča v spektre základných parametrov životného prostredia.

 

Vzdelávacie programy trvajú minimálne dva semestre (jeden akademický rok) a maximálne šesť semestrov (tri akademické roky).

PODMIENKY PRIJATIA

Štúdium na univerzite tretieho veku je určené seniorom a je prístupné všetkým záujemcom nad 50 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou.

DÁTUM OTVORENIA

16.9.2015 o 15.00 h v priestoroch DTI, Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom
(Prednášky budú organizované v blokoch.)

FORMULÁR ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY - na stiahnutie tu

ROZPIS STRETNUTÍ ZIMNÉHO SEMESTRA AK. ROKA 2015/2016 - angličtina 

                                                                                                                         - záhradníctvo

                                                                                                                         - internet

CENA PROGRAMU

Dôchodcovia: 35 Eur / akademický rok
Ostatní: 45 Eur / akademický rok
 

KONTAKT

Mgr. Monika Dohnanská    
E-mail: dohnanska@dti.sk    

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.