Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Učiteľské mobility
  Študentské mobility
  Course catalogue
  Erasmus Policy Statement
  Erasmus+ charta
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - ERASMUS

VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA UČITEĽOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu učiteľov, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11. 2015 v priestoroch zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Zápisnica z výberového konania - učiteľská mobilita (stiahni tu)


VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY UČITEĽOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na prednáškové pobyty učiteľov v letnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

Výber sa uskutoční na základe prihlášok učiteľov vo štvrtok 26.11. 2015 o 13.00 v zasadačke DTI.

Členovia výberovej komisie: členovia komisie pre zahraničné vzťahy.

Hodnotiace kritériá – pedagógovia:

 • prvá mobilita v rámci programu                      max. 20 %
 • prvá mobilita na danú univerzitu                      max. 15 %
 • očakávané výsledky, prínos mobility                max. 20 %
 • kvalifikačný rast                                            max. 15 %
 • program výučby                                            max. 15 %
 • znalosť cudzieho jazyka                                  max. 15 %

Prihlášku s potvrdeným programom výučby je potrebné odovzdať do 25.11. 2015  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).

Dokumenty na stiahnutie:

Ponuka ERASMUS+ mobilít na akademický rok 2015/2016

ERASMUS + prihláška

Program výučby AJ

Program výučby SJ

 


VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY UČITEĽOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na prednáškové pobyty učiteľov v zimnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

Výber sa uskutoční na základe prihlášok učiteľov 26.6. 2015.

Členovia výberovej komisie: členovia komisie pre zahraničné vzťahy.

Hodnotiace kritériá – pedagógovia:

 • prvá mobilita v rámci programu                      max. 20 %
 • prvá mobilita na danú univerzitu                      max. 15 %
 • očakávané výsledky, prínos mobility                max. 20 %
 • kvalifikačný rast                                            max. 15 %
 • program výučby                                            max. 15 %
 • znalosť cudzieho jazyka                                  max. 15 %

Prihlášku s potvrdeným programom výučby je potrebné odovzdať do 22.6. 2015  Erasmus+ koordinátorke doc. PaedDr. Z. Kráľovej, PhD., (v miestnosti prorektorov).

Dokumenty na stiahnutie:

Ponuka ERASMUS+ mobilít na akademický rok 2015/2016

ERASMUS + prihláška

Program výučby AJ

Program výučby SJ

 


VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA UČITEĽOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu učiteľov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 04.09.2013 a 18.09.2013 v priestoroch zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Zápisnica z výberového konania - učiteľská mobilita (stiahni tu)


VÝBEROVÉ KONANIE (náhradný termín) – UČITEĽSKÉ MOBILITY

Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje výberové konanie (náhradný termín) na mobilitu učiteľov na výučbu v rámci programu ERASMUS.

Náhradný termín výberového konania sa uskutoční dňa 18.09.2013 (streda) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (1. poschodie).

Uchádzači pri výberovom konaní predložia:

 • Motivačný list s uvedením konkrétneho obsahu programu výučby v štruktúre: študijný program, vyučovací predmet, téma a počet hodín prednášky, vyučovací jazyk.

VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY UČITEĽOV

Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na mobilitu učiteľov na výučbu v rámci programu ERASMUS.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 04.09.2013 (streda) o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti DTI v Dubnici nad Váhom (1. poschodie).

Uchádzači pri výberovom konaní predložia:

 • Motivačný list s uvedením konkrétneho obsahu programu výučby v štruktúre: študijný program, vyučovací predmet, téma a počet hodín prednášky, vyučovací jazyk.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje konkurz na Erasmus učiteľské mobility v akademickom roku 2013/2014 (zimný aj letný semester)

Podmienky účasti:

1. pracovná zmluva s DTI (na ustanovený týždenný pracovný čas v zaradení vysokoškolský učiteľ);
2. odborné znalosti v oblasti študijných programov navštívenej unierzity;
3. motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie disciplíny a tematické celky, ktoré ponuka ako prednášku na navštivenej univerzite

Termín podania prihlášky: do 21. júna 2013

Vytlačenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať asistentke pána rektora, Bc. Márii Doričkovej

Dokumenty na stiahnutie:

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.