Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Vedecká konferencia Etika všedného dňa

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Katolícka univerzita v Ružomberku, Mesto Sečovce a Gymnázium a spojená škola Sečovce usporiadali v piatok 26. 4. 2013 v Sečovciach vedeckú konferenciu s názvom Etika všedného dňa. Vedeckými garantmi konferencie boli prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. za Katolícku univerzitu v Ružomberku a doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. za Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

Konferencia sa konala pod záštitou rektora Dubnického technologického inštitútu prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. a Mons. Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa. Spoločne s primátorom mesta Jozefom Gamrátom predniesli úvodné príhovory, v ktorých poukázali na nevyhnutnosť prirodzenej etiky a morálky v každodennom živote. Jednotlivé príspevky konferencie sa venovali problematike etického správania v rôznych odvetviach života od podnikania cez financovanie, politiku, samosprávu, rodinu, zdravotníctvo, environmentálnu štruktúru, vzťah k histórii až po správanie podľa etikety. Mons. Milan Chautur v diskusnom príspevku pripomenul dôležitosť etického a morálneho správania vo vzťahu k rodine v dnešnej sekularizovanej spoločnosti a zároveň prítomných prizval k podpore pripravovaných podujatí v Košiciach Pochod za život a Family day.

Organizátori konferencie Peter Sklenčár a Tomáš Haburaj zdôraznili, že téma etiky a morálky by mala byť stále aktuálna pre technicky aj humanitne zamerané vzdelávacie inštitúcie. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov z konferencie a zároveň spracovaný návrh pre samosprávu mesta na zriadenie inštitútu chránených hrobov, ktorý navrhli Peter Zubko a Peter Sklenčár.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.