Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Slávnostné promócie absolventov DTI 2013

Promócie absolventov DTI – finále štúdia na vysokej škole

Kúpeľná dvorana v Trenčianskych Tepliciach hýrila druhý júlový týždeň pestrými farbami – a neboli to len krásne šaty a záplavy kvetín, ktoré pridávali prebiehajúcemu podujatiu na výnimočnosti. Honosnú sálu a ceremoniál rozžarovali najmä šťastné tváre promujúcich absolventov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Prví magistri
Tohtoročné promócie Dubnického technologického inštitútu sa konali v dňoch 7. – 12.7.2013. Takmer 1600 absolventov bakalárskeho a, po prvýkrát v histórii tejto vysokej školy, magisterského štúdia si prišlo prevziať diplom, ktorý ich oprávňuje používať titul Bakalár, resp. Magister. Zaslúžené ovocie svojej námahy získali po troch, v prípade magistrov dvoch rokoch usilovného štúdia a náročných záverečných štátnych skúškach, ku ktorým na DTI pristúpilo viac ako 2000 študentov. Čerství bakalári úspešne zvládli štúdium v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy a čerství magistri v magisterských študijných programoch učiteľstvo technických predmetovučiteľstvo ekonomických predmetov.

Významní hostia
Na slávnostných promóciách sa zúčastnili hlavní predstavitelia vysokej školy na čele s rektorom, prof. PhDr. Erichom Petlákom, CSc, a vážení hostia, ktorí svojou prítomnosťou umocňovali sviatočnú atmosféru. Nových bakalárov a magistrov prišli pozdraviť napríklad podpredsedníčka NR SR, JUDr. Renata Zmajkovičová, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., viacerí poslanci národnej rady, primátori a ich zástupcovia z miest v regióne a v neposlednom rade zástupcovia vedenia DTI, predseda správnej rady, Ing. Daniel Lajčin, PhD. a riaditeľka DTI, Mgr. Gabriela Sláviková, PhD. Niektorí využili príležitosť prihovoriť sa promovaným absolventom a celému publiku vo svojich slávnostných rečiach. Prof. Plavčan pripomenul, že vysokoškolské vzdelanie dáva viac možností nájsť si dobrú prácu, čo je prvý krok. Druhým krokom je dobrú prácu si aj udržať. „Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom však spája niečo jedinečné, čo sa málokrát opakuje – medziodborovosť, pretože poskytované štúdium spája ekonómiu, techniku a pedagogiku. To pomôže pri hľadaní nových riešení pracovných úloh, ktoré pred pracovníkov stavajú zamestnávatelia,“ vysvetlil. Podľa generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR je štúdium, ktoré poskytuje Dubnický technologický inštitút, jedinečné a tým pádom predstavuje konkurenčnú výhodu pri hľadaní a uplatňovaní sa na trhu práce. Záleží len na absolventoch, ako využijú poznatky a skúsenosti, nadobudnuté počas trojročného, resp. dvojročného štúdia.

Blahoželáme
Získané vzdelanie a vysokoškolský diplom budú absolventom navždy pripomínať ich alma mater – Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, ktorý sa počas 7 rokov svojho života vyprofiloval na plnohodnotnú vysokú školu a, ako uviedol prof. Plavčan, v uplynulých dňoch splnil predpoklady na to, aby úspešne zavŕšil komplexnú akreditáciu.
Pripájame sa k blahoželaniam, ktoré odzneli počas promočných obradov, a absolventom želáme, aby nadobudnuté vzdelanie zhodnotili nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Reportáž TV Trenčianske Teplice
Príhovor prof. Petra Plavčana
Prezentačná reportáž z promócií DTI

 

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.