Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Základné informácie
  Program konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Výbory a partneri
  Kontakty
  Information in English
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Základné informácie

 

        

   Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom,

   International Society of Engineering Pedagogy – IGIP a

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností                   

Vás pozývajú na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu

SCHOLA 2014

Inovácie vo výchove a vzdelávaní - Trendy v odborovej didaktike

   

Konferencia sa koná pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Termín: 27. - 28. novembra 2014

Cieľ konferencie: vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku.

Obsahové zameranie konferencie

Trendy v odborovej didaktike
Akreditácia študijných programov
Inovácia učiteľských študijných programov
Kľúčové kompetencie učiteľa odborných predmetov
Kvalita vyučovacieho procesu
Inžinierska pedagogika

Kľúčové prednášky

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, SR
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, SR
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, ČR
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR

Informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii budeme na webovej stránke konferencie postupne dopĺňať.

Mediálni partneri konferencie

 
       
      logo_education
         

 

 

 

 
 

 
 

 

Dubnické noviny

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.