Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  Základné informácie
  Information in English
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Konferencia SCHOLA 2015

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR

Pädagogische Hochschule Niederösterreich

International Society for Engineering Pedagogy – IGIP

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR

Vás pozývajú na 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu

SCHOLA 2015

NOVÉ PRÍSTUPY V INŽINIERSKEJ PEDAGOGIKE

pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

10. – 11. december 2015

Hollabrunn, Rakúsko

Ciele konferencie: vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku.  

PROGRAM KONFERENCIE - tu

OBSAHOVÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:

  • Trendy v odborovej didaktike.
  • Akreditácia študijných programov.
  • Inovácia učiteľských študijných programov.
  • Kľúčové kompetencie učiteľa odborných predmetov.
  • Kvalita vyučovacieho procesu.
  • Inžinierska pedagogika. 

ZÁŠTITA NAD KONFERENCIOU:

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., generálny riaditeľ Dupres Group, SR

doc. Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., riaditeľka Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, SR

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, SR

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektor Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějovicích, ČR

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR

prof. Mag. Dr. Norbert Kraker, University College of Teacher Education Lower Austria, Rakúsko

prof. Dr. Dr. Michael E. Auer, International Society of Engineering Pedagogy – IGIP, Carinthia University of Applied Sciences, Rakúsko

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS,  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR                

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:

Predseda vedeckého výboru konferencie: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., SR

Členovia vedeckého výboru konferencie:

prof. Mag. Dr. Kurt Allabauer, Rakúsko         

Ing. Pavel Andres, Ph.D., ČR              

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., ČR                                      

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD., SR                

prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., ČR                         

prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, PL         

doc. PaedDr. Janka Depešová, PhD.     

doc. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D., ČR            

Ing. Peter Jakúbek, PhD., SR                              

prof. dr. hab. Stanisław Juszczyk, DrSc., PL

doc. Ing. PhDr. Jan Kostelník, PhD., SR          

prof. Dr. Elena Kovalenko, Ukraine                       

prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., SR                           

DI Dr. Wilhelm König, Rakúsko                       

prof. Mag. Dr. Norbert Kraker, Rakúsko           

Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., SR                     

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., ČR                       

Ing. Daniel Kučerka, PhD., ČR

doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., SR

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., SR

Mgr. Juraj Miština, PhD., SR

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., SR

doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D., ČR

Asoc. Prof. Dr. Tiia Rüütmann, Estonia

doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D., ČR

prof. Mag. Dr. Christine Schörg, Rakúsko

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ČR

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., ČR

doc. Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., SR

Mag. Christian Spreitzer, Rakúsko

Ing. István Szőköl, PhD., ING-PAED IGIP

JUDr. Anatolij Jevgenijovič Ševčenko, Ukraine

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., SR

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., SR

Asoc. Prof. Kevin Taylor, USA


POZVANÉ PREDNÁŠKY:

Mag. Gerhard Brandhofer / Peter Groißböck, MA, University College of Teacher Education, Rakúsko

DI Dr. Wilhelm König, Board of Education for Lower Austria, Rakúsko

doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D., Institute of Technology and Business in České Budějovice, ČR

Mgr. Juraj Miština, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

 

PARTNERI KONFERENCIE:

e-learnmedia, s. r. o., Dupres Consulting s. r. o., Dupres s. r. o.

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:

Predseda:        Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.

Členovia:         Mgr. Monika Dohnanská

                          Ing. Juraj Gabrhel

                          Ing. Daniela Hilčíková

                          JUDr. Filip Hrmo

          Mgr. Mária Hužovičová

          Ing. Monika Karková

          PaedDr. Mária Laliková

          Ing. Lucia Michalková, PhD.

          Ing. Martin Podařil, PhD.

          PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

 

Kontaktná adresa organizátora:

Pre prípadné otázky a organizačné záležitosti:

Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41  Dubnica nad Váhom

SR
E-mail: kristofiakova@dti.sk
Tel.: +421 911 066 509

Pre zaslanie prihlášky a príspevku:

Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
E-mail: kristofiakova@dti.sk

 

MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

University College of Teacher Education

Campus Hollabrunn

Dechant-Pfeifer-Str. 3, 2020 Hollabrunn, Rakúsko

PRÍSPEVKY:

Jazyk: angličtina

Výstup z konferencie: Open-Online-Journal R&E-SOURCE

Všetky príspevky budú recenzované.

ROKOVACÍ JAZYK: angličtina

ORGANIZAČNÉ POKYNY A TERMíNY:

Registrácia a zaslanie abstraktu: 15. október 2015

Zaslanie príspevku: 31. október 2015

Konanie konferencie: 10. – 11. december 2015

Registračný formulár

Článok SCHOLA 2015 - šablóna

Inštrukcie k písaniu príspevku

Konferenčný poplatok:

100 € (zahŕňa didaktickú techniku, konferenčné materiály, organizačné a administratívne náklady).

PLATOBNÉ INŠTRUKCIE:

Platba bankovým prevodom

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Nová Dubnica (Ul. P. O. Hviezdoslava 780, 018 51 Nová Dubnica)

Majiteľ účtu: Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom

Číslo účtu: 0362690627/0900

Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry (preddavková faktúra Vám príde e-mailom po zaslaní prihlášky)

IBAN: SK 83 0900 0000 0003 6269 0627

SWIFT: GIBASKBX

Všetky informácie týkajúce sa konferencie (napr. program konferencie, radenie príspevkov, možnosti ubytovania) nájdete na priebežne aktualizovaných stránkach www.dti.sk v sekcii SCHOLA 2015.

UBYTOVANIE:             

Hotel pri Campuse Hollabrunn

Sport- und Seminarhotel Hollabrunn
Dechant Pfeiferstraße 3
2020 Hollabrunn

INFORMATION IN ENGLISH - INVITATION SCHOLA 2015

 

RÁMCOVÝ PROGRAM

11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015

10. 12. 2015

10:00 – 10:30 Prezentácia
10:30   Slávnostné otvorenie konferencie
10:30 – 12:00 Prednášky pozvaných prednášajúcich

Mag. Gerhard Brandhofer / Peter Groißböck, MA, University College of Teacher Education, Rakúsko
DI Dr. Wilhelm König, Board of Education for Lower Austria, Rakúsko

doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D., Institute of Technology and Business in České Budějovice, ČR

Mgr. Juraj Miština, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 18:00 Príspevky
18:30    Spoločenský večer
11. 12. 2015
 9:00 – 12:00 Príspevky
 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.