Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Pozvánka
  Informácie pre účastníkov
  Program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Pozvánka na konferenciu Kuchárska kniha pre život alebo Cesty k edukácii pre život

    

 

   

 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

v spolupráci

s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnymi základnými a strednými školami

Vás pozýva

Na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 pri príležitosti 10. výročia vzniku Dubnického technologického inštitútu zameranú na aktuálne otázky výchovy a vzdelávania s cieľom podporiť vzájomné smerovanie ZŠ, SŠ, VŠ v regionálnom i globálnom ponímaní

Kuchárska kniha pre život

alebo

Cesty k edukácii pre život

II. ročník festivalu vzdelávania

 

Termín konferencie: 15. október 2015 (štvrtok) 10,00 hod.

Miesto konania konferencie: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom


Konferencia „Kuchárska kniha pre život alebo Cesty k edukácii pre život“ si kladie za cieľ prezentovať nielen teoretické smerovanie súčasnej edukácie, ale zviditeľniť hlavne praktické „príklady a riešenia z každodennej praxe“ v našich školách. Má ambíciu vytvoriť  vhodné podmienky k výmene informácií a skúseností na jednotlivých úrovniach vzdelávania. Jej špecifikum je prezentácia prístupov z praxe.

Konferencia, pozvané prednášky ako i výstupy z konferencie sú čiastkovými výstupmi riešiteľov projektu KEGA 036UKF-4/2014 ,,Ovplyvňovanie agresívneho správania žiakov formovaním klímy školy a klímy triedy“. Podujatie sa koná v rámci týždňa vedy a techniky.

 

Tešíme sa na Vašu Účasť

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.