Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres

Navigácia

  Profil spoločnosti
  Vzdelávacie aktivity
  Výberové konania
  Poradenské služby
  Projekty Európskej únie
  Organizácia podujatí a iné činnosti
  Partneri
  Kontakt

 

Dupres - Výberové konania

Spoločnosť Dupres s.r.o. ponúka komplexný servis v oblasti výberových konaní firemným klientom. Cieľom je na určené pracovné miesto vybrať človeka, ktorý bude spĺňať kritériá a predstavy klienta a po každej stránke mu vyhovovať.
 
Z portfólia personálnych služieb:
 
Analýza pracovnej pozície
Pred začatím samotného výberového konania je potrebné spracovať analýzu pracovnej pozície. Výsledkom je podrobný popis pracovnej pozície, ktorý o.i. obsahuje náplň práce hľadaného pracovníka, špecifikáciu jednotlivých úloh a čakané výstupy.
 
Profil uchádzača
Podľa analýzy pracovnej pozície sa vypracuje profil daného pracovníka a naformulujú požiadavky, ktoré by mal určite spĺňať ohľadne vzdelania, praxe i osobnostných predpokladov.
 
Inzercia
S cieľom získať vhodného kandidáta je informácia o obsadzovanej pracovnej pozícii zverejnená na pracovných webových stránkach alebo v tlačených periodikách, príp. cez iné komunikačné kanály, podľa požiadaviek klienta a povahy pracovného miesta.
 
Nábor uchádzačov
Pracovníci Dupres s.r.o. spracovávajú žiadosti uchádzačov, ktorí na ponuku zareagovali, ale takisto vhodných kandidátov aj cielene oslovujú a distribuujú im informácie o pracovnej pozícii. Výsledkom je databáza uchádzačov, ktorí spĺňajú základné predpoklady na pracovnú pozíciu.
 
Osobné pohovory
Osobné pohovory sú zamerané na získanie bližších informácií o kvalifikačných predpokladoch, pracovných skúsenostiach i osobnostných predpokladoch oslovených kandidátov vzhľadom na obsadzované pracovné miesto. Pomocou nich je uskutočnený predvýber a pripravené detailné sprievodné materiály o vyhovujúcich kandidátoch, ktoré poslúžia pri finálnom výbere.
 
Finálny výber pracovníka
Kandidáti, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám obsadzovanej pracovnej pozície, sú pozvaní na stretnutie s klientom, ktorý sa na základe osobného kontaktu rozhodne, koho prijme do pracovného pomeru.
 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.