Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres

Navigácia

  Profil spoločnosti
  Vzdelávacie aktivity
  Výberové konania
  Poradenské služby
  Projekty Európskej únie
  Organizácia podujatí a iné činnosti
  Partneri
  Kontakt

 

Dupres - Poradenstvo

Spoločnosť Dupres s.r.o. disponuje odbornou a personálnou kapacitou na poskytovanie poradenských služieb v oblastiach nadväzujúcich na ostatné zložky jej ponuky. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokáže ponúknuť fundované poradenstvo pri výbere štúdia, povolania či zamestnania, poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov i poradenstvo pri tvorbe a implementácii projektov.

Profesijné poradenstvo

Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach využívajú čoraz viac nielen čerství absolventi stredných či vysokých škôl, ale aj nezamestnaní, ktorí si hľadajú nové zamestnanie. Spoločnosť Dupres s.r.o. odovzdáva v rámci profesijného poradenstva aktuálne a relevantné informácie z oblastí ako profesijná orientácia, budovanie kariéry, komunikácia, sebahodnotenie, atď., ktoré pomáhajú pri rozhodovaní o ďalšom uplatnení sa. Vďaka spolupráci so zamestnávateľmi disponujeme informáciami z prvej ruky, ktoré distribuujeme záujemcom a tým im uľahčujeme ich (opätovný) vstup na trh práce.

Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov

V rámci poradenstva pre začínajúcich podnikateľov odovzdávajú odborníci Dupres s.r.o. informácie hlavne tým, ktorí majú záujem podnikať, ale chýbajú im znalosti a praktické skúsenosti s príslušným administratívnym procesom. Pracovníci spoločnosti poskytujú poradenské služby na úrovni odborných vedomostí a zručností potrebných pre založenie podniku a jeho efektívne riadenie, pomáhajú zorientovať sa v podnikateľskom prostredí, učia, ako komunikovať v podnikateľskom okolí. Veľký dôraz je kladený na zvládanie ekonomických záležitostí, spojených so začiatkom podnikania, a informovanie o možnostiach žiadania finančnej pomoci zo Štrukturálnych fondov EÚ. Poradenské služby sú poskytované hlavne potenciálnym podnikateľom evidovaným na úrade práce, ktorí potrebujú poradiť s postupom pri zakladaní podnikania či s vypracovaním podnikateľského plánu,...

Projektové poradenstvo

Spoločnosť Dupres s.r.o. poskytuje komplexné poradenstvo pri tvorbe a realizácii projektov spolufinancovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ. Odborný personál firmy disponuje aktuálnymi a relevantnými informáciami z oblasti legislatívy, administratívy i finančného manažmentu. Samozrejmosťou je informovanie o pripravovaných výzvach na podávanie žiadostí o finančnú podporu z fondov EÚ i SR. Pracovníci spoločnosti pre záujemcov skonzultujú žiadosť o nenávratný finančný príspevok a pomôžu pri celom administratívnom procese a príprave dokumentácie. Súčasťou sú tiež poradenské služby pri samotnej implementácii projektu a súvisiacich aktivitách, ako je napríklad verejné obstarávanie či poistenie majetku. Poradenské služby v oblasti projektového manažmentu úzko súvisia s poskytovaním vzdelávacích aktivít so zameraním na využívanie rozvojových programov Európskej únie, ktoré firma realizuje.

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.