Home Site map Contact
Select language SK EN DE
 
 Log in 
dupres
Dupres Header

Navigation

  Company profile
  Educational activities
  Tenders
  Consulting services
  EU projects
  Events and other activities
  Contact
  Partners

Dupres - Partners

Agrofarma, s. r. o. Červený Kameň AHM s.r.o. Trenčín Anton Fabuš - Peter Fabuš - FABUŠ
B&B company Bohumil Blaško, Dubnica nad Váhom Hokejový klub, s.r.o. Dubnica nad Váhom Lesinvest s. r. o. Púchov
Mesto Dubnica nad Váhom Mesto Nová Dubnica Mesto Považská Bystrica
Občianske združenie REFUGIUM Obec Bohunice Obec Brunovce
Obec Červený Kameň Obec Horná Poruba Obec Ladce
Obec Pruské Obec Tuchyňa Obec Zliechov
Obchodná akadémia Ilava Odborné učilište Ladce OLDHEROLD, s. r. o., Trenčín
Poľnohospodárske družstvo Bolešov Poľnohospodárske družstvo Mestečko Power one, s. r. o., Dubnica nad Váhom
Prešovská univerzita v Prešove PRIMA ZDROJ holding, a. s., Považská Bystrica Prostinák Ilava
RONA, a. s., Lednické Rovne S.J.M., s. r. o., Dubnica nad Váhom Stredná priemyselná skola Myjava
Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom Trnavská univerzita v Trnave Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ÚPSVaR Bratislava ÚPSVaR Dolný Kubín ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Považská Bystrica ÚPSVaR Stará Ľubovňa ÚPSVaR Trenčín
Výstavisko TMM, a.s. Trenčín Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov Združená stredná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom
Združená stredná škola poľnohospodárska Pruské ZTS Elektronika ES a.s., Nová Dubnica Žilinská univerzita v Žiline
and others    
 
Information technologies Our projects Prominent customers Personnel leasing Designing works
© 2007-2013 Dupres Consulting Ltd. All rights reserved.